Wat we doen

Administratie Wmo/Jeugdwet

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet. Gemeenten of regio’s die de administratie rondom zorg in natura en persoonsgebonden budgetten toegekend vanuit de Wmo en Jeugdwet laten uitvoeren door Zorg-Lokaal hebben stuur– en managementinformatie vanuit een totaalconcept. 

Totaalconcept • Digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal • Uitvoering administratie ZIN/pgb  • Meerdere expertise in huis • Vijf dagen per week backoffice voor gemeenten, zorgaanbieders en burgers •  Jaarlijkse controleverklaring • Data voor stuur- en managementinformatie


 Onderzoek zorglevering

Is de zorg die aan een cliënt werd toegekend geleverd conform gemaakte afspraken? Is het gewenste resultaat bereikt met de uitgevoerde werkzaamheden? Is de cliënt tevreden over de geleverde zorg? Zorg-Lokaal brengt het voor uw gemeente in kaart. De data uit het onderzoek geeft uw gemeente stuur- en managementinformatie voor grip op de rechtmatigheid van geleverde zorg.

 

Huisbezoek • Telefonisch onderzoekConsultancy en projectmatige ondersteuning

Projectmatig adviseren en ondersteunen wij gemeenten bij het krijgen en houden van grip op verantwoorde zorginzet. Hiervoor is kennis van het sociaal domein, de Wmo en Jeugdwet, berichtenverkeer iJw/iWmo, administratieve en financiële processen en data-analyse nodig. En dat heeft Zorg-Lokaal met haar consultants, data-analisten en backoffice experts in huis.

Data-analyse • Quickscans • Overige projecten • Backoffice ondersteuningDienstenvoucher

Wil uw gemeente extra ondersteuning geven aan huishoudens? De technische (softwarematige) en administratieve oplossing “Dienstenvoucher” maakt dit mogelijk voor uw gemeente. Voor een succesvolle invulling is het gemeentebeleid leidend. Met ons toegankelijk digitaal dienstenvoucher-portaal en onze backoffice ontzorgen we uw gemeente, de dienstverlener en de burger.

Flexibele opzet en uitvoering  • Makkelijk digitaal systeem • Snelle implementatie • Minimale investering • Data voor stuur- en managementinformatie


Onze klanten