Wat we doen

BPO ADMINISTRATIE WMO/JEUGDWET

administratie wmo jeugdzorgZorg-Lokaal voert de administratieve processen voor zorginzet (ZiN/Pgb) vanuit de Wmo (o.a. hulp bij het huishouden en begeleiding) en de Jeugdwet vanaf de indicatie tot en met de uitbetaling van zorgaanbieders volledig uit. Voor zowel de inspannings-, output/resultaat,- of taakgerichte variant.

 

Stuurinformatie |  Digitaal iJw/iWmo platform: Zorg-Portaal | BPO administratie ZiN | BPO administratie Pgb | Zorg-Lokaal helpdesk 

Lees meer

ONDERZOEK ZORGLEVERING

onderzoek zorgleveringUw gemeente krijgt stuurinformatie over de door zorgaanbieders geleverde zorg. Zorg-Lokaal onderzoekt de daadwerkelijke zorglevering, de tevredenheid van cliënten over de ontvangen zorg en de kwaliteit van de geleverde zorg voor bijvoorbeeld Huishoudelijke Hulp en Begeleiding. 

 Lees meer

CONSULTANCY en BACKOFFICE PROJECTEN

consulstancyKennis van het sociaal domein, berichtenverkeer, administratieve processen en datavoorziening vanuit de Wmo en Jeugdwet. Dat hebben consultants en backoffice experts bij Zorg-Lokaal. Op maat en projectmatig helpen zij één gemeente of een samenwerking van gemeenten bij het inrichten of verantwoord uitvoeren van administratieve processen.

Inhuur | Zorg-Lokaal Audit  | Projectmanagement

 Lees meer

 

AUDIT

auditEfficiënt georganiseerde en gecontroleerd uitgevoerde administratieve processen rondom zorginzet vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onze Zorg-Lokaal consultant brengt binnen 4 weken eventuele verbetermogelijkheden in kaart.

Verwerken stam- en cliëntdata | Verwijzing t/m afrekenen zorg |   Verwerken mutaties

Lees meer

 

DIENSTENVOUCHER

dienstenvoucherExtra ondersteuning geven aan huishoudens. De technische (softwarematige) en administratieve oplossing “Dienstenvoucher” maakt dit mogelijk voor gemeenten.

Flexibele opzet en uitvoering  | Makkelijk digitaal systeem | Snelle implementatie | Minimale investering | Stuurinformatie

 Lees meer

ZORG-LOKAAL

 

 

Onze klanten