Uitvoeringsvarianten

Zorg-Lokaal voert voor gemeenten zowel de prestatiegerichte als de resultaatgerichte variant uit. Gebruik makend van het Zorg-Portaal dat is ingericht conform de standaarden iWmo en iJw 2.0. De data uit onder andere dit Zorg-Portaal levert gemeenten stuurinformatie voor grip op lokale zorg.

 

Variant 1) Inspanningsgericht

Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er een duidelijke afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder is over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid.

Bijvoorbeeld: 2 uur begeleiding per week à 30 euro per uur.

 

Variant 2) Output/Resultaatgericht

Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er alleen een duidelijke afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder is over de te behalen output. De manier waarop dit resultaat wordt behaald, is niet vastgelegd.

Bijvoorbeeld:

• Schoon huis;

• Cliënt met zorgvraag krijgt ondersteuning à 100 euro per week.

Lees hier meer over de voordelen

 

Variant 3) Taakgericht
Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij de gemeente een taak voor een (deel)populatie heeft gegeven aan een zorgaanbieder en deze zorgaanbieder de vrijheid heeft om de invulling van deze taak vorm te geven. In deze variant is er geen sprake van een verantwoording op individueel niveau.