Quickscans

Voldoen aan gemeentelijke uitvoeringstaken om rechtmatige en doelmatige zorgondersteuning te bieden vanuit de Wmo- en/of Jeugdwet. Binnen de gewenste beleidseffecten en begrotingsdoelstellingen. Hiervoor is een organisatie met gecontroleerd uitgevoerde administratieve processen nodig. 

Een administratieve organisatie die op basis van data op regio-, gemeente-, wijk,- en cliëntniveau stuurinformatie genereert over kosten, afname en ontwikkelingen van toegekende zorgondersteuning geeft uw gemeente grip op verantwoorde zorginzet.


Inzicht

Met onze quickscans krijgt uw gemeente of regio inzicht in de administratieve processen en systemen die nodig zijn om zorginzet van toewijzing tot uitbetaling verantwoord te organiseren.

Een uitgebreid rapport met bevindingen en aanbevelingen wordt ten slotte gepresenteerd.

Diverse processen

Onze consultant brengt bijvoorbeeld de volgende processen in kaart:

Beheer van en controle op cliëntdata;
 Verwerking van zorg toewijzingen;
 Verwerking van zorglevering;
 Verwerking van mutaties;
 Verwerking van declaraties;
 Uitbetaling aan zorgaanbieders;
 Data-analyse en informatievoorziening.


Wil uw gemeente meer informatie over de Zorg-Lokaal Quickscans of onze andere dienstverlening? Vul dan hier uw informatieverzoek in.

Informatieverzoek