Zorg-Portaal gemigreerd naar iStandaard 2.2

Ons Zorg-Portaal voor berichtenverkeer is succesvol gemigreerd en functioneert conform de landelijke iStandaard 2.2 voor iJw en iWmo. iStandaarden zijn informatiestandaarden die landelijk zijn vastgesteld om een snelle en soepele informatieoverdracht tussen gemeenten en zorgaanbieders te bevorderen.

De iStandaard systematiek maakt het mogelijk om zorginzet vanuit bijvoorbeeld de Wmo (iWmo) en Jeugdwet (iJw) te volgen. Van indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van eigen bijdrage en declaratie. Elk van de standaarden is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgt dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld. Dit zorgt uiteindelijk voor vermindering van administratieve rompslomp.

 

Wil uw gemeente meer informatie over ons Zorg-Portaal en het berichtenverkeer? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatieverzoek