Zorg-Lokaal goed op weg

Zo voert Zorg-Lokaal voor diverse gemeenten en regio’s huisbezoeken uit om de kwaliteit van en de cliëntbeleving over geleverde zorginzet te meten. Managen onze consultants projecten waardoor gemeentelijke administratieve processen optimaal zijn ingericht en gemeenten waardevolle stuur- en managementinformatie halen uit beschikbare data. En bieden onze backoffice experts gemeenten ondersteuning op diverse vlakken als er tijdelijk (extra) capaciteitsbehoefte bestaat.
 
Weten wat we voor uw gemeenten kunnen betekenen? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.
 
Informatieverzoek