Online Dashboard vernieuwd live!

Naast stuurinformatie vanuit het online dashboard leveren we gemeenten kwartaal en ad-hoc rapportages. Data hiervoor wordt gegenereerd uit onze administratieve systemen en processen en onderzoek naar zorglevering.
 
Wil uw gemeente meer informatie over stuurinformatie vanuit administratie Wmo/Jeugdwet  of onderzoek naar zorglevering? Vraag dan hier de gewenste informatie aan. 
Informatieverzoek