Nieuwe wet om administratieve lasten Wmo en Jeugdwet te verminderen

Werken met informatiestandaarden
Het gebruik maken van de informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein zal verplicht worden gesteld. In dit programma werken gemeenten en zorgaanbieders nauw samen om administratieve lasten te verminderen. Bijvoorbeeld door onder andere het standaardiseren van het gegevensverkeer, de contracten en de financiële verantwoording.

 

Meer regionale samenwerking 
Het wetsvoorstel regelt ook dat de minister van VWS gemeenten kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het ontbreken van een goede samenwerking is nadelig voor onder andere het bieden van specialistische zorg. Werkt de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende en dreigt daardoor de continuïteit van de zorg in het geding te komen? Dan kan de minister ingrijpen.

 

Een belangrijke stap wordt met deze nieuwe wet gezet om samen te zorgen voor gecontroleerde uitvoering van administratieve processen. Administratieve processen die ervoor zorgen dat zorgaanbieders met name hun core business kunnen uitvoeren: het bieden van zorg en ondersteuning.

 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34857_verbetering_uitvoering

 

Wilt u weten wat Zorg-Lokaal voor uw gemeentelijke administratieve processen kan betekenen? Neem contact op via 088 007 9494 of vraag hier de gewenste informatie aan.

 

Informatieverzoek