Groene Vink 2018 iWmo/iJw 2.2

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartners blijven we werken aan het optimaal en veilig uitwisselen van gegevens via berichten rondom toewijzingen (301/302), declaraties (303/304 + 321/322), start zorg (305/306), stop/einde zorg (307/308) en berichten voor verzoek tot toewijzing (315/316). Zo werken we aan administratieve lastenverlichting en grip op verantwoorde zorginzet.

Wil uw gemeente meer informatie over ons Zorg-Portaal en het berichtenverkeer? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatieverzoek