Gemeenten kunnen pro actiever sturen op kwaliteit van Wmo ondersteuning

Nog veel gemeenten hanteren een reactief toezicht beleid. Dit betekent dat zij een calamiteit melding, signaal of binnengekomen klacht als aanleiding zien om toezicht in te gaan zetten. Proactief toezicht helpt deze gemeenten verbeterslagen te maken in de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning die vanuit de Wmo werd toegekend.
 
Het laten uitvoeren van huisbezoeken en telefonisch klantonderzoek levert gemeenten stuurinformatie. Enerzijds om in open dialoog met de zorgaanbieder de kwaliteit van geleverde zorg te evalueren en anderzijds om te kunnen sturen op inkoopafspraken met zorgaanbieders. Wmo cliënten worden op deze manier ondersteund door kwalitatieve zorgaanbieders en gemeentelijke budgetten worden rechtmatiger uitgegeven.

 
Zorg-Lokaal voert voor diverse gemeenten in heel Nederland zowel telefonisch onderzoek als huisbezoeken uit. 
 
Wil uw gemeente meer informatie over onderzoek naar zorglevering? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.
 
Informatieverzoek