Compliment van Zorginstituut Nederland voor Zorg-Lokaal ICT-ers

Door met ons iJw/iWmo platform Zorg-Portaal rekening te houden met de iStandaarden dragen we bij aan de kwaliteit van zorginzet in Nederland. Cliënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen in de zorgketen zijn gebaat bij soepel en snel berichtenverkeer via efficiënt werkende en gestandaardiseerde software. Informatie uitwisseling over zorg en ondersteuning die zo min mogelijk fouten bevat verlicht bovendien de administratieve lasten. Bijvoorbeeld omdat er minder mutaties verwerkt hoeven te worden en omdat het gecontroleerd betalen van declaraties sneller verloopt.
 

Groene Vink geeft gemeenten zekerheid
Door ketenpartners worden in diverse softwaresystemen tal van gegevens over toegekende zorg vanuit de Wmo en Jeugdwet via berichten uitgewisseld. Deze informatie-uitwisseling gebeurt volgens landelijk vastgestelde informatiestandaarden (iStandaarden) voor het berichtenverkeer. De iStandaarden geven o.a. voor de Wmo en Jeugdwet aan welke informatie (over een cliënt) in een bericht moet worden opgenomen en aan welke eisen die informatie moet voldoen. Zorginstituut Nederland beheert en ontwikkelt de iStandaarden. Bij grotere releases kunnen softwareleveranciers per iStandaard (o.a. iJw/iWmo) een Groene Vink behalen. De Groene Vink geeft de zekerheid dat iWmo en iJw berichten die de software genereert, in orde zijn.
 

Zorg-Lokaal heeft voor zowel de iWmo 2.3 alsmede ook voor de ijW 2.3 de Groene Vink behaald en is daardoor op 15 maart j.l. toegevoegde aan de lijst van deelnemende softwareleveranciers.
 

Datum: 28 maart 2019
 

Door: Iris Jongen