Administratie Wmo/Jeugdwet

Heeft uw gemeente gekozen voor uitvoering door Zorg-Lokaal? Dan implementeert onze consultant, in nauw overleg met uw gemeente, alle administratieve en financiële processen rondom zorg in natura (ZIN) en/of persoonsgebonden budgetten (pgb). Ongeacht of dit voor de inspannings-, output/ resultaat,- of taakgerichte uitvoeringsvariant is. Uw gemeentelijk Wmo- en/of Jeugdwetbeleid en landelijke afspraken zijn altijd het uitgangspunt.

 

Zorg-Lokaal zorgt vervolgens voor de volledige administratieve en financiële afhandeling van de vanuit uw gemeente toegekende zorginzet.

 

 Stuur– en managementinformatie

Digitaal iJw/iWmo platform| Zorg-Portaal

Administratief proces rondom zorg in natura (ZIN)

Administratief proces rondom persoonsgebonden budget (pgb)

 Klantteam

 

Optioneel | Onderzoek naar zorglevering

 

Wil uw gemeente meer weten over het uitbesteden van administratieve processen rondom Wmo en/of Jeugdwet of over onze andere dienstverlening? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

 

Informatieverzoek