BPO administratie Pgb

Een gedeelte van het administratieve proces rondom Persoons Gebonden Budget (pgb) voert de SVB uit. De toegang tot ons Zorg-Portaal en onze backoffice experts nemen het administratieve proces rondom de Wmo (o.a. hulp bij het huishouden en begeleiding) en de Jeugdwet uit handen. Wmo en Jeugdwet administratie wordt inspannings-, output/resultaat,- of taakgericht uitgevoerd.

De gemeente onderzoekt de pgb aanvraag. Leidt dit tot de toekenning van een of meerdere individuele voorzieningen? Dan maakt de gemeente de indicatie op en stuurt de gemeente een zorgtoewijzing via het Zorg-Portaal middels een iJw of iWmo bericht. Het doorgezette iWmo of iJw bericht wordt door het Zorg-Portaal gecontroleerd op juistheid, afgesproken zorgvorm, zorgcodes en NAW gegevens. Afgekeurde berichten zijn voor de gemeente ter correctie zichtbaar in het Zorg-Portaal. Van alle goedgekeurde berichten worden de cliëntgegevens vervolgens direct verwerkt en opgeslagen om uiteindelijk stuurinformatie te genereren. 

De gemeente kan ervoor kiezen om zelf budgetberekeningen te maken, deze te melden via het Zorg-Portaal en budgetbrieven te versturen. Om de gemeenten te ontzorgen bij het uitvoeren van budgetberekeningen tot en met het verzenden van budgetbrieven heeft Zorg-Lokaal de volgende opties:
Optie 1) Volledig uitbesteden
De gemeente meldt via het Zorg-Portaal de zorgondersteuning aan. Op basis hiervan maakt Zorg-Lokaal de budgetberekening en versturen we de budgetbrieven.

Optie 2) Gedeeltelijk uitbesteden
De gemeente voert zelf de budgetberekening uit en meldt deze via het Zorg-Portaal. Zorg-Lokaal verstuurt namens de gemeente de budgetbrieven.

Data met betrekking tot indicaties die via berichtenverkeer iJw/iWmo door de gemeente werd aangeleverd, wordt verwerkt en aangeleverd bij de SVB.
Op basis van data in het Zorg-Portaal wordt de data met betrekking tot budgetten periodiek aangeleverd bij het CAK.

Jaarlijks ontvangt de gemeente een controle verklaring over het uitgevoerde administratieve proces.

De budgethouder is verplicht een overeenkomst af te sluiten met de gekozen zorgaanbieder. Is de overeenkomst opgemaakt? Dan wordt deze op basis van onder andere de verordening van de gemeenten door Zorg-Lokaal getoetst.

In samenwerking met de gemeente verzorgt Zorg-Lokaal de voorbereiding van voortgangsgesprekken met de verschillende zorgaanbieders. Zorg-Lokaal zit de gesprekken voor, verzorgt de verslaglegging en adviseert de gemeente over zaken die naar aanleiding van de gesprekken naar voren komen.

Wil uw gemeente meer informatie over uitbesteding van het administratieve proces rondom Pgb of over onze andere dienstverlening? Vul dan hier uw informatieverzoek in.
Informatieverzoek