Over ons

Na overheveling van de taak Hulp bij het Huishouden naar gemeenten is Zorg-Lokaal in 2007  begonnen als WMO kantoor. Ontstaan na privatisering van het toenmalige CZ Zorgkantoor. De gebruikte systemen en processen binnen de AWBZ werden verbeterd en specifiek ingericht voor de individuele gemeenten. Deze innovatieslag vormde het fundament voor onze huidige dienstverlening.

 

Samen verder
Met ca. 40 medewerkers leveren we onze klantgemeenten stuurinformatie via onze ICT systemen, administratieve processen en uitgevoerde controles. Namens onze klantgemeenten bedienen we vele zorgaanbieders. En talloze Wmo en Jeugdwet cliënten die zorgverlening of hulpmiddelen vanuit ZiN of pgb toegekend kregen. Voor zowel de inspannings-, output- als taakgerichte uitvoeringvariant. Jaarlijks passeren honderden notaregels ons digitale platform voor iJw/iWmo berichtenverkeer: Het Zorg-Portaal. Voor diverse gemeenten door heel Nederland voert Zorg-Lokaal onderzoek naar zorglevering uit, adviseren en ondersteunen we gemeenten projectmatig op locatie en voeren we audits uit.

Samen verder met grip op verantwoorde zorginzet, zodat burgers langer zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij.

 

Wat we doen
Onze klanten
Het team
Publicaties