Dashboard

Tientallen gemeenten gebruiken ons interactieve, online dashboard om grip te hebben en houden op financiën, cliënten en zorgaanbieders. Op basis van historische data uit de gemeentelijke backoffice biedt ons platform gemeenten en regio’s inzicht met benchmark mogelijkheden.
 


Interactief inzicht
Voor contractmanagement, beleid, financiën, administratieve uitvoering en wijkteams geeft het dashboard 24 uur per dag, 7 dagen per week interactief (b.v. per periode, wet, zorgaanbieder, cliënt, gebied, productcategorie, productcode) inzicht in:
 
Financiën
Onder andere waarde en benutting, declaratiegedrag;
 
Cliënten
Onder andere unieke cliënten, cliënten per gebied, in- en uitstroom;
 
Zorgaanbieders
Onder andere zorgaanbiederskaart, looptijden.
 
Juiste en volledige data
Werklijsten | Om op basis van kwalitatieve data te kunnen sturen faciliteert het dashboard werklijsten. Deze werklijsten helpen gemeenten om de data rondom bijvoorbeeld onwaarschijnlijk hoge toewijzingen, toewijzingen zonder MAZ-MUZ, zorgaanbieders zonder toewijzing et cetera te verbeteren.
 
Data coaches | Onze data coaches begeleiden gemeenten bij vraagstukken rondom data-analyse en prestatieverbetering.
 

Veilige basis
Het dashboard voldoet aan wet- en regelgeving voor privacy en beveiliging. Zo is het dashboard bijvoorbeeld continue via een beveiligde verbinding (Vecozo) toegankelijk en wordt cliëntdata geanonimiseerd weergegeven.
 
Zonder gedoe
Investeren in een eigen applicatie, ICT ontwikkelaars, functioneel beheerders en data coaches is voor gemeente(n) niet nodig. Zorg-Lokaal zorgt er in samenwerking met gemeente voor dat het dashboard wordt geïmplementeerd. Vervolgens zorgt periodieke aanlevering van data uit de gemeentelijke backoffice voor een zo actueel mogelijk inzicht.
 
Onze functioneel beheerders zijn alle werkdagen telefonisch en per email bereikbaar voor het bieden van hulp en ondersteuning. Zorg-Lokaal ICT experts en data coaches ontwikkelen het dashboard continue door. In nauwe samenwerking met de markt.
 

Benieuwd wat Zorg-Lokaal voor uw gemeente kan betekenen? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.
 
Informatieverzoek