Onderzoek zorglevering

Voor het meten van geleverde zorg kent Zorg-Lokaal verschillende onderzoeksmethoden:

Huisbezoek
Zorg-Lokaal benadert cliënten behorend tot de met de gemeente afgestemde onderzoeksdoelgroep telefonisch voor het maken van een afspraak. Vervolgens wordt de cliënt aan huis bezocht door een gecertificeerde VSR-KMS onderzoeker. Deze onderzoeker vraagt naar de cliëntbeleving over bijvoorbeeld de hulp zelf, de uitvoering van  het huishoudelijk werk, de verzorging van de was of de uitvoering van de administratie. De kwaliteit van het uitgevoerde huishoudelijk werk wordt tijdens het huisbezoek per ruimte technisch gemeten. De controle normen zijn gebaseerd op het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem gehanteerd in de schoonmaakbranche.

Telefonisch onderzoek
Cliënten die vanuit de Wmo Hulp bij het Huishouden ontvingen, worden steekproefsgewijs telefonisch door Zorg-Lokaal medewerkers benaderd. Op basis van een vragenlijst afgestemd met de gemeente wordt onderzocht of bijvoorbeeld gemaakte afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen. En hoe tevreden de cliënt is over de met de zorgaanbieder en uitvoering van de werkzaamheden (b.v. schoonmaken, maaltijden, kind verzorging).

Naast de bestaande onderzoeksmethoden werken we continue aan het door ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden.
Wil uw gemeente meer informatie over bestaande mogelijkheden of lopende pilotprojecten? Of wil uw gemeenten meer informatie over onze andere dienstverlening? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatieverzoek 

 

Artikel www.weert.nl Gemeente Weert en Nederweert kwaliteitscontroles Wmo (796 downloads)