Onderzoek zorglevering

Aan de slag

Zorg-Lokaal voerde de afgelopen jaren al namens tientallen Nederlandse gemeenten honderden huisbezoeken en duizenden telefonische onderzoeken uit. Samen met de gemeente wordt de onderzoeksaanpak vastgesteld. Vervolgens zorgt onze consultant ervoor dat deze wordt geïmplementeerd en dat het klantteam de uitvoering start.


Huisbezoek

Met huisbezoeken brengen we de kwaliteit en cliëntbeleving van geleverde huishoudelijke ondersteuning in kaart. Telefonisch wordt de onderzoek-populatie door ons getrainde belteam benaderd met het verzoek om medewerking te verlenen.
 
Een gecertificeerd VSR-Kwaliteitsinspecteur draagt vervolgens per huisbezoek bij cliënt zorg voor:
 
Technische kwaliteitsmeting
Meting cliëntbeleving
Dataverwerking


Telefonisch onderzoek

Cliënten die bijvoorbeeld Huishoudelijke Ondersteuning of Begeleiding ontvangen worden steekproefsgewijs telefonisch door ons getrainde belteam benaderd.
 
Op basis van een met uw gemeente afgestemde vragenlijst wordt bijvoorbeeld gemeten:
 
  of gemaakte afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen
hoe de uitvoering van de ondersteuning door de cliënt wordt ervaren.


Data voor stuur- en managementinformatie

Meetresultaten worden verwerkt in een onderzoeksrapportagetool. De rapportage van deze data geeft uw gemeente stuur- en managementinformatie voor grip op verantwoorde zorginzet.
 
Naast de bestaande onderzoeksmethoden werken we continue aan het door ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden.
 
Wil uw gemeente meer informatie over bestaande mogelijkheden of lopende pilotprojecten? Of wil uw gemeenten meer informatie over onze andere dienstverlening? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.
 
Informatieverzoek 

 

Artikel www.weert.nl Gemeente Weert en Nederweert kwaliteitscontroles Wmo (1225 downloads)