Verantwoorde samenwerking voor regio West Brabant Oost – Gemeente Breda

Gemeente Breda fungeert namens de negen gemeenten als contractpartij voor Zorg-Lokaal. Zorg-Lokaal verzorgt de administratieve uitvoering rondom alle jeugdzorg vanuit de Jeugdwet. De accountant van Zorg-Lokaal oordeelde dat de administratie voor alle negen gemeenten rechtmatig werd uitgevoerd. Uiteraard zijn er nog onzekerheden, maar die zijn veelal van procesmatige aard. De goedkeurende controle verklaring die werd afgegeven is onderdeel van de gemeentelijke jaarrekening.
 
Met de decentralisatie van taken in het sociaal domein per 2015 werd het verantwoording – en controle proces over 2015 een uitdaging. Om te komen tot een goedkeurende controle verklaring stelde Gemeente Breda duidelijke doelen en verwachtingen op richting Zorg-Lokaal. Met open communicatie, het maken van duidelijke afspraken en het actief informeren en faciliteren van zorgaanbieders hield gemeente Breda de regie in handen. Het proces is mede daardoor zeer naar tevredenheid verlopen.
 
Samen is de basis gelegd en blijven we werken aan een rechtmatige uitvoering van de administratie en tijdige verantwoording voor het jaar 2016. De komende periode zal door de WBO gemeenten worden gebruikt om tot een verdere optimalisatie te komen. Het belang van goede en toegankelijke zorg met keuzevrijheid blijft hierbij het primaire uitgangspunt.
 
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Robert van der Horst, Projectmanager bij gemeente Breda.