Snelle inzet van kennis en ervaring helpt Gemeente Heeze-Leende

Binnen het team van gemeente Heeze-Leende bleek voornamelijk rondom het facturatieproces, de eindafrekening met zorgaanbieders en het genereren en managementinformatie ondersteuning nodig te zijn. Zowel bij het ondersteunen in de uitvoering als het krijgen van advies over procesverbetering.
 

Oplossing met resultaat
Het consequent afhandelen van facturen en kennis over berichtenverkeer draagt bij aan het tijdig en rechtmatige betalen van zorgaanbieders. Direct effect voor de zorgaanbieder en voor de juistheid van actuele data voor managementinformatie. Een backoffice expert en een consultant zijn bij gemeente Heeze-Leende aan de slag gegaan om dit verantwoord te organiseren. Elk met hun eigen expertise.
 
“Met de aanwezige kennis van berichtenverkeer en processen hebben zij ons geholpen het berichtenverkeer beter te organiseren en is het facturatieproces voortvarend opgepakt”.
 

Ook werd de samenwerking opgezocht met de financiële afdeling van gemeente Heeze-Leende. Diverse data-analyses zijn uitgevoerd. Voor de eindafrekening werd bijvoorbeeld een verschillenanalyse uitgevoerd op basis van o.a. de door zorgaanbieders aangeleverde productieverklaringen. Geconstateerde verschillen zijn waar nodig direct voor de gemeente opgelost.
 

De data die wordt gegenereerd en gerapporteerd levert de gemeente de gewenste stuur-, en managementinformatie om toekomstig beleid te bepalen.
 

“De backoffice expert en consultant van Zorg-Lokaal integreerden heel snel binnen het team en onze gemeente. Heel prettig te merken dat kennis volop werd uitgedragen”
 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Najia Maqdache van gemeente Heeze-Leende.