Dienstenvoucher

De dienstenvoucher kan ingezet worden voor verschillende doelgroepen. Voor burgers met een Wmo-voorziening of bijvoorbeeld 75 plussers zonder voorziening die met wat extra ondersteuning langer thuis kunnen blijven wonen. Mantelzorg ondersteuning of extra behoefte aan zorg kan zelfstandig door de burger  of haar netwerk worden geregeld. Uw gemeente bepaalt wie tegen welke voorwaarden dienstenvouchers mogen aankopen en welke dienstverleners ondersteuning mogen bieden.

Dienstenvoucher in de praktijk
Uw gemeente wordt volledig ontzorgd bij de totale administratieve uitvoering van bemiddeling tot en met de financiële afhandeling. Het proces van dienstenvoucheraankoop door de burger tot en met het declareren door de dienstverlener verloopt volledig digitaal via up-to-date software. Deze software is veilig, gestandaardiseerd en makkelijk in gebruik. De Zorg-Lokaal backoffice beheert de eigen bijdrage die de burger afdraagt en betaalt dienstverleners uit. Voor vragen van gemeenten, burgers en dienstverleners zijn onze helpdeskmedewerkers van maandag tot en met vrijdag bereikbaar.

Aan de slag
Eenmaal gekozen voor de dienstenvoucher dan kan deze direct bij uw gemeente worden ingevoerd. De dienstenvoucher biedt mogelijkheden om zowel tarieven van gecontracteerde dienstverleners als de eigen bijdrage per doelgroep te differentiëren. Onze Zorg-Lokaal consultant implementeert de dienstenvoucher op maat voor en met uw gemeente. De burger kan nu via het portaal dienstenvouchers voor de gewenste ondersteuning aanschaffen en een dienstverlener selecteren. Per aangekocht uur ondersteuning ontvangt de burger een digitale voucher. De geselecteerde dienstverlener stemt vervolgens met de burger af wanneer de ondersteuning zal worden geleverd. Na het leveren van de ondersteuning declareert de dienstverlener via het portaal en betaalt Zorg-Lokaal de dienstverlener gecontroleerd uit.

Stuurinformatie
Op basis van de administratieve uitvoering van de dienstenvoucher genereert Zorg-Lokaal stuurinformatie op gemeenteniveau en eventueel op regioniveau.

Daarbij is te denken aan:
– Ontwikkeling in uitgifte dienstenvouchers
– Benutting dienstenvouchers
– Dienstenvouchers per dienstverlener
– Dienstenvouchers per product
– Dienstverlener per product en hoeveelheid
– Inzet per periode

Inmiddels werd de dienstenvoucher bij meer dan 20 organisatie geïmplementeerd door een van onze consultants. Wil uw gemeenten meer informatie over de dienstenvoucher of een van onze andere dienstverleningen? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatieverzoek