Dienstenvoucher

Aan de slag

Eenmaal gekozen voor de dienstenvoucher dan kan deze direct bij uw gemeente worden ingevoerd. Voor en met uw gemeente implementeert onze consultant de dienstenvoucher, volledig afgestemd op gemeentelijke kaders.

 


Gemeenten ontzorgd

Voor uw gemeente verzorgen we de gehele administratie rondom extra ondersteuning. Van de aankoop, financiële afhandeling tot en met de levering van stuur– en managementinformatie.

 

Digitaal
Het proces van dienstenvoucheraankoop door de burger tot en met het declareren door de dienstverlener verloopt volledig digitaal via up-to-date software. Deze software is veilig, gestandaardiseerd en gemakkelijk in gebruik.

 

Backoffice
De Zorg-Lokaal backoffice beheert de eigen bijdrage die de burger afdraagt en betaalt dienstverleners uit. Voor vragen van gemeenten, burgers en dienstverleners zijn wij telefonisch en per e-mail van maandag tot en met vrijdag, 9:00uur tot 16:30uur bereikbaar.

 

Controleverklaring
Jaarlijks geeft Zorg-Lokaal gemeenten een controleverklaring af over het uitgevoerde administratieve proces.

 

Data
Uit het dienstenvoucher-portaal kan uw gemeente data genereren. Deze data geeft inzicht in de extra ondersteuningsbehoefte van uw burgers en in de geleverde ondersteuning.


Burgers geholpen

De dienstenvoucher kan ingezet worden voor verschillende doelgroepen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Gemeenten zetten de dienstenvoucher bijvoorbeeld in voor:

 

Mantelzorgers die met extra ondersteuning of respijtzorg niet langer overbelast dreigen te raken;
 (Alleenstaande) ouders van gezinnen met veel problemen die kunnen worden ontlast met enkele uren per week huishoudelijke hulp;
Burgers die na een opname in het ziekenhuis, na een val of na een ander incident, tijdelijk behoefte hebben aan (extra) hulp bij het huishouden, zonder dat zij aanspraak willen of kunnen maken op een formele toewijzing;
Burgers waarvoor ondersteuning op grond van de Wmo nog niet noodzakelijk lijkt, maar waarvoor wel op een toekomstige verslechterende situatie kan worden geanticipeerd;
Burgers waarvoor ondersteuning op grond van de Wmo een tijdelijke noodzaak is.

 

Uw gemeente bepaalt de doelgroepen, de aankoopvoorwaarden die voor deze doelgroepen gelden en welke dienstverleners ondersteuning mogen bieden.

 

De dienstenvoucher biedt mogelijkheden om zowel tarieven van gecontracteerde dienstverleners als de eigen bijdrage per doelgroep te differentiëren.

Inmiddels werd de dienstenvoucher bij meer dan 20 organisatie geïmplementeerd door een van onze consultants. Wil uw gemeenten meer informatie over de dienstenvoucher of een van onze andere dienstverleningen? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

 

Informatieverzoek