Consultancy en projectmatige ondersteuning

Om grip op Wmo/Jeugdwet zorginzet te hebben wordt data voor stuur- en managementinformatie gegenereerd uit de gemeentelijke administratieve organisatie. Deze data moet beschikbaar, relevant en betrouwbaar zijn. Administratieve processen en systemen moeten hiervoor op orde zijn en continue aansluiten op landelijke standaarden en overheidsmaatregelen. Onze consultants en backoffice experts adviseren en ondersteunen gemeenten hier op diverse manieren bij.
 


Maatwerkscan
Onze consultants voeren diverse maatwerkscans uit. Van maatwerkscans van administratieve processen tot en met data-analyse.
 
Met behulp van bijvoorbeeld onze proces monitor, deskresearch, interviews en observaties wordt binnen een kort tijdsbestek een deskundig advies met verbetermogelijkheden uitgebracht.
 
Lees hier meer over maatwerkscans

Data coach
Een data coach adviseert over en ondersteunt bij het halen van de meest waardevolle stuur- en managementinformatie uit beschikbare data. Bijvoorbeeld door:
 
  • de validiteit van data te beoordelen
  • de relevantie van data af te stemmen op KPI’s
  • te adviseren over procesoptimalisatie
  • te adviseren over rapportagemogelijkheden
  • een rapportagetool te ontwikkelen en implementeren. 
Overige projecten
Is advies en ondersteuning wenselijk na een organisatiewijziging of overheidsmaatregel? Of besteden gemeenten administratieve uitvoering bij ons uit?
 
Onze consultant regelt projectmatig dat de basis op orde wordt gebracht.

Backoffice ondersteuning

Tijdelijk capaciteitstekort vanwege werkvoorraad? Vervanging nodig bij ziekte, zwangerschapsverlof of ter overbrugging van een wervingsperiode?
 
Met kennis van berichtenverkeer en declaratie,- en facturatieprocessen dragen onze backoffice experts er bijvoorbeeld aan bij dat zorgaanbieders tijdig en rechtmatig worden betaald. Dit heeft direct effect voor de zorgaanbieder en voor de juistheid van actuele data voor stuur- en managementinformatie.
 
Ook ondersteunen onze backoffice experts gemeenten bijvoorbeeld bij de uitvoering van het controleverklaringsproces.

Wil uw gemeente meer informatie over Zorg-Lokaal consultancy en projectenmatige ondersteuning of over onze andere dienstverlening?  Vraag dan hier de gewenste informatie aan.
 
Informatieverzoek