Consultancy en projectmatige ondersteuning

Om grip op zorginzet toegekend vanuit de Wmo en Jeugdwet te krijgen en houden, wordt data voor stuur- en managementinformatie gegenereerd uit de gemeentelijke administratieve organisatie. Cruciaal is het dan ook dat deze data beschikbaar, relevant en valide is. Daarvoor moeten administratieve processen en systemen op orde zijn en continue aansluiten op landelijke standaarden en overheidsmaatregelen. Onze consultants, data-analisten en backoffice experts adviseren en ondersteunen gemeenten hier op diverse manieren bij.


Consultancy


 Data-analyse

Wij helpen de meest waardevolle stuur- en managementinformatie uit beschikbare data te halen door bijvoorbeeld:

  • de validiteit van data te beoordelen
  • de relevantie van data af te stemmen op KPI’s
  • te adviseren over procesoptimalisatie
  • te adviseren over rapportagemogelijkheden
  • een rapportagetool te ontwikkelen en implementeren.


 Quickscans

Onze consultants voeren diverse quickscans uit. Van quickscans van administratieve processen tot en met data-analyse. Met behulp van bijvoorbeeld onze quickscantool, deskresearch, interviews en observaties wordt binnen een kort tijdsbestek een deskundig advies met verbetermogelijkheden uitgebracht.


 Overige projecten

Is advies en ondersteuning wenselijk na een organisatiewijziging of overheidsmaatregel? Of besteden gemeenten administratieve uitvoering bij ons uit? Onze consultant regelt projectmatig dat de basis op orde wordt gebracht.


Backoffice ondersteuning

Tijdelijk capaciteitstekort vanwege werkvoorraad? Vervanging nodig bij ziekte, zwangerschapsverlof of ter overbrugging van een wervingsperiode?

Met kennis van berichtenverkeer en declaratie,- en facturatieprocessen dragen onze backoffice experts er bijvoorbeeld aan bij dat zorgaanbieders tijdig en rechtmatig worden betaald. Dit heeft direct effect voor de zorgaanbieder en voor de juistheid van actuele data voor stuur- en managementinformatie.

Ook ondersteunen onze backoffice experts gemeenten bijvoorbeeld bij de uitvoering van het controleverklaringsproces.

Wil uw gemeente meer informatie over Zorg-Lokaal consultancy en projectenmatige ondersteuning of over onze andere dienstverlening?  Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatieverzoek