Consultancy en backoffice

Consultancy 
Voor Nederlandse gemeenten is stuurinformatie over zorginzet vanuit de Wmo en Jeugdwet cruciaal om beleid te kunnen evalueren en tijdig bij te kunnen sturen. Om deze stuurinformatie te kunnen genereren moet de basis op orde zijn. Een goede vertaalslag moet worden gemaakt van gemeentebeleid en inkoopafspraken naar optimaal georganiseerde administratieve processen. Dit is precies waar een consultant van Zorg-Lokaal bedreven in is. Met kennis van wat er landelijk, regionaal en lokaal speelt helpen onze consultants Nederlandse gemeenten zo bij grip op verantwoorde zorginzet.

  • Verbeterprojecten
   Kiest uw gemeente of samenwerking van gemeenten ervoor om de administratie binnen de eigen bedrijfsvoering uit te voeren en heeft u een hulpvraag? Onze consultants managen resultaatgericht diverse verbeterprojecten en implementeren zo bij onze klanten optimaal georganiseerde administratieve uitvoeringsprocessen die aansluiten op de landelijke afspraken.

 

  • Implementatieprojecten
   Voor klanten die de administratie laten uitvoeren door Zorg-Lokaal implementeert onze consultant op maat ingerichte administratieve processen en systemen. Met de data uit deze administratieve organisatie levert de consultant stuurinformatie voor grip op verantwoorde zorginzet.

 

  • QuickScan
   Onze consultants voeren op locatie QuickScans uit om een gemeente of een samenwerking van gemeenten zicht te geven op mogelijke verbeteringen van de huidige administratieve processen en op de mate waarop deze aansluiten op de landelijke afspraken. Binnen een kort tijdsbestek brengt onze consultant op basis van de Zorg-Lokaal procesmonitor, desk research, interviews en observaties een deskundig advies uit.

 

Backoffice projecten
Onze expert werken dagelijks voor diverse gemeenten. Zo helpen zij  met hun kennis van berichtenverkeer en het consequent afhandelen van facturen bijvoorbeeld bij het tijdig en rechtmatige betalen van zorgaanbieders. Direct effect voor de zorgaanbieder en voor de juistheid van actuele data voor managementinformatie.

 

Tijdelijk behoefte aan advies en ondersteuning van een consultant of backoffice expert op het gebied van administratieve processen? Een van de consultants of backoffice experts heeft vast de kennis en kunde om in deze behoefte te voorzien. Op inhuurbasis staan onze consultants en backoffice experts graag voor gemeenten klaar.

Wil uw gemeente meer informatie over Zorg-Lokaal consultancy en projecten of over onze andere dienstverlening?  Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatieverzoek