Herstel de balans door een lagere kostprijs aan te leveren bij het CAK

Sommige burgers geven zelfs aan af te hebben gezien van de ondersteuning als zij vooraf hadden geweten dat de rekening zo hoog zou zijn. Terwijl in het keukentafelgesprek en het ... Lees meer

Resultaatfinanciering: Kostenbesparing, minder administratie en meer ondernemerschap

Op welke wijze zorgondersteuning aan de cliënt wordt verleend, organiseert de zorgaanbieder bij resultaatfinanciering zelf. De zorgondersteuning wordt afgestemd met de cliënt en ... Lees meer

Zorg-Lokaal Audit: Verbeterde grip op lokale zorg….

Inspelen op gemeentelijke beleidskaders, verordeningen, protocollen en werkwijzen. Aansluiting vinden bij instanties als het CAK, Vektis, de SVB, het Ministerie van Welzijn, ... Lees meer

Lagere eigen bijdrage voor cliënten

Wil uw gemeenten niet de volledige kostprijs als eigen bijdrage doorbelasten aan cliënten? Voor resultaatfinanciering is ons Zorg-Portaal zo ingericht dat ook een aangepast tarief ... Lees meer

Oplossing voor HHT inzet! Gemeenten kiezen voor de LPD Dienstenvoucher

Het systeem staat open voor alle Nederlandse gemeenten, de door hen gecontracteerde zorgaanbieders en inwoners die volgens criteria van gemeenten gebruik mogen maken van de ... Lees meer

Zorgaanbieders kiezen voor dienstenvoucher als oplossing voor de inzet Huishoudelijke Hulp Toelage

Vier landelijk werkende (zorg)organisaties - Assist, Fundis, TSN en Tzorg - hebben het initiatief genomen voor de oprichting van het Landelijk Platform Dienstenvouchers (LPD). Via ... Lees meer

Dienstenvoucher nu inzetten voor Huishoudelijke Hulp Toelage

Brancheorganisatie Actiz kwam met het bericht dat de huishoudelijke hulp toelage (HHT) niet van de grond komt. Dit bleek uit een peiling onder haar leden. Als belangrijke reden ... Lees meer

Ouderbijdrage Jeugdwet is op papier simpeler dan in werkelijkheid

Het leek zo simpel. Een ouderbijdrage voor ouders met kinderen die buiten het eigen gezin worden verzorgd of kinderen die een dagdeel buitenshuis verblijven. Ook de redenatie lijkt ... Lees meer

Aanleveren Informatie voor Derden door nieuwe Wmo en Jeugdzorg complex

Gemeenten zijn verplicht om informatie te verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dat gebeurt via het informatiesysteem ‘Informatie voor Derden (Iv3)’. ... Lees meer

Gemeenten onder een vergrootglas

Na jaren van voorbereiding was het op 1 januari dan eindelijk zover. De decentralisaties zijn een feit. Wijkteams, transitiekorting, overgangsrecht, compensatieplicht en ... Lees meer

Zorg-Lokaal sluit gemeenten aan op berichtenverkeer VECOZO

In de nieuwe Wmo en Jeugdwet verloopt de beveiligde digitale berichtenuitwisseling conform de iWmo en iJz standaard. VECOZO faciliteert het berichtenverkeer tussen gemeenten en ... Lees meer

Gemeenten niet klaar voor administratieve uitvoering nieuwe Wmo en Jeugdzorg

In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding en Jeugdzorg. Beleid is bepaald. Inkoop geregeld. Contracten afgesloten. Maar hoe gaan gemeenten om met de administratieve ... Lees meer