Nieuwe wet om administratieve lasten Wmo en Jeugdwet te verminderen

Werken met informatiestandaarden Het gebruik maken van de informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein zal verplicht worden gesteld. In dit programma werken gemeenten ... Lees meer

Zorg met kunst!

We wilden graag dat er van enkele oude brochures een kunstwerk werd gemaakt door een organisatie die ook actief is in de zorgmarkt. En zo kwamen we terecht bij dagbesteding ... Lees meer

Overall rapportage sociaal domein 2017 gepubliceerd

In de derde rapportage van december 2018 wordt de huidige stand van zaken opgemaakt en staan de vragen "Wat er wordt bereikt in het sociaal domein" en "Hoe dit wordt bereikt" ... Lees meer

Zorg-Lokaal goed op weg

Zo voert Zorg-Lokaal voor diverse gemeenten en regio's huisbezoeken uit om de kwaliteit van en de cliëntbeleving over geleverde zorginzet te meten. Managen onze consultants ... Lees meer

Gemeenten kunnen pro actiever sturen op kwaliteit van Wmo ondersteuning

Nog veel gemeenten hanteren een reactief toezicht beleid. Dit betekent dat zij een calamiteit melding, signaal of binnengekomen klacht als aanleiding zien om toezicht in te gaan ... Lees meer

AVG/GDPR training afgerond

Om goed voorbereid te zijn hebben twee van onze medewerkers inmiddels de Basistraining BC 5701:2018  bij Brand Compliance gevolgd en met certificaat afgerond.  Kennis over de ... Lees meer

Zorg-Portaal gemigreerd naar iStandaard 2.2

Ons Zorg-Portaal voor berichtenverkeer is succesvol gemigreerd en functioneert conform de landelijke iStandaard 2.2 voor iJw en iWmo. iStandaarden zijn informatiestandaarden die ... Lees meer

Erkend leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf is Zorg-Lokaal de schakel tussen praktijk en onderwijs en bieden we studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen in het bedrijfsleven. Bovendien ... Lees meer

Groene Vink 2018 iWmo/iJw 2.2

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartners blijven we werken aan het optimaal en veilig uitwisselen van gegevens via berichten rondom toewijzingen (301/302), declaraties ... Lees meer

Wachten tot het regent?

Ik kijk naar buiten en het is gelukkig droog. Vast en zeker gaat er nog een keer regen of natte sneeuw vallen. Wanneer zou dat zijn? Leg ik mijn paraplu alvast klaar of wacht ik ... Lees meer

Voor- en nadelen van euro’s en stuks bij outputgerichte financiering

Zorgaanbieders in euro's of in stuks laten declareren over een periode of een afgerond traject? Download hier de powerpoint waarin voor- en nadelen voor gemeenten op een rijtje ... Lees meer

Groene Vink 2.1 iJw en iWmo voor Zorg-Portaal

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartners blijven we werken aan het optimaal en veilig uitwisselen van gegevens via berichten rondom toewijzingen (301/302), declaraties ... Lees meer