Sturen op Wmo en Jeugdwet uitgaven. Zo organiseer je dat!

Hoe kunnen gemeenten dat nou organiseren? De onderliggende data is ten slotte aanwezig vanuit de administratieve processen en het berichtenverkeer. Gemeenten hoeven de data dus ... Lees meer

“It kin wol!” Grip op financiën en organisatorische processen.

Tijdens het Divosa Voorjaarscongres vertellen we niet alleen over de maatwerkscans die we op locatie uitvoeren voor procesoptimalisatie, het uitvoeren van kwaliteit – en ... Lees meer

Welkom Joram!

"Het optimaal organiseren van werkprocessen middels standaardisering en automatisering levert gemeenten tijdsbesparing op. Deze tijdsbesparing zorgt ervoor dat met focus kan worden ... Lees meer

Rechtszekerheid waarborgen voor resultaatgericht werken: Wetsvoorstel Wmo 2015

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer op 14 april 2019 een brief geschreven over resultaatgericht werken in het licht van de uitspraken van de CRvB.   Waarborgen van ... Lees meer

Compliment van Zorginstituut Nederland voor Zorg-Lokaal ICT-ers

Door met ons iJw/iWmo platform Zorg-Portaal rekening te houden met de iStandaarden dragen we bij aan de kwaliteit van zorginzet in Nederland. Cliënten, zorgaanbieders, gemeenten en ... Lees meer

Wat een EK kwalificatiewedstrijd, Wmo/Jeugdwet administratie en productcodes met elkaar gemeen hebben

Presenteer de optimale opstelling. Voordat de wedstrijd van start gaat presenteert de coach de optimale teamopstelling waarmee gespeeld wordt. Gemeenten en zorgaanbieders wisselen ... Lees meer

Dromen van studenten waar maken

Welkom! Zowel Ryan als Wesley zijn geen onbekenden bij Zorg-Lokaal. Beiden waren bij ons actief als stagiair. Ryan op de afdeling ICT en Wesley op de Marketing ... Lees meer

Overall rapportage sociaal domein 2017 gepubliceerd

In de derde rapportage van december 2018 wordt de huidige stand van zaken opgemaakt en staan de vragen "Wat er wordt bereikt in het sociaal domein" en "Hoe dit wordt bereikt" ... Lees meer

Zorg-Lokaal goed op weg

Zo voert Zorg-Lokaal voor diverse gemeenten en regio's huisbezoeken uit om de kwaliteit van en de cliëntbeleving over geleverde zorginzet te meten. Managen onze consultants ... Lees meer

Gemeenten kunnen pro actiever sturen op kwaliteit van Wmo ondersteuning

Nog veel gemeenten hanteren een reactief toezicht beleid. Dit betekent dat zij een calamiteit melding, signaal of binnengekomen klacht als aanleiding zien om toezicht in te gaan ... Lees meer

Erkend leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf is Zorg-Lokaal de schakel tussen praktijk en onderwijs en bieden we studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen in het bedrijfsleven. Bovendien ... Lees meer

Groene Vink 2018 iWmo/iJw 2.2

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartners blijven we werken aan het optimaal en veilig uitwisselen van gegevens via berichten rondom toewijzingen (301/302), declaraties ... Lees meer