Zorg-Portaal: Berichtenverkeer iJw/iWmo

Met ons softwaresysteem Zorg-Portaal kunnen gemeenten en zorgaanbieders voor elke uitvoeringsvariant gegevens rondom zorginzet vanuit de Wmo en Jeugdwet uitwisselen. Conform de landelijke iJw/iWmo standaarden genereert ons Zorg-Portaal berichten betreffende toewijzingen (301/302), declaraties (303/304 + 321/322), start zorg (305/306), stop/einde zorg (307/308) en berichten voor verzoek tot toewijzing (315/316). Om beveiligd persoonsgegevens uit te kunnen wisselen verloopt het Zorg-Portaal berichtenverkeer via VECOZO.

Uw gemeente of de zorgprofessional registreert in het Zorg-Portaal de zorg per cliënt voor Zorg in Natura en Pgb. 

De zorgaanbieders kunnen via GGK aansluiting of direct in het Zorg-Portaal o.a. indicaties/toewijzingen ophalen en de geleverde zorg declareren.

Alle gebruikers van ons digitale platform ontvangen na registratie op het Zorg-Portaal een wachtwoord voor toegang tot informatiepagina Zorg-Portaal info en meer. Hier worden gebruikers geïnformeerd over Zorg-Portaal functionaliteiten en ontwikkelingen. 

Met ons Zorg-Portaal en onze backoffice nemen we Nederlandse gemeenten de uitvoering van administratieve processen uit handen.

Wil uw gemeente meer weten over het Zorg-Portaal of over het uitbesteden van administratieve processen rondom de Wmo en/of Jeugdwet? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatieverzoek